Leerlingenraad

Op OBS Cranendonck hebben we een leerlingenraad met kinderen uit groep 4 tot en met 8. Deze leerlingen denken mee over allerlei zaken en gaan aan de slag met ideeën. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen voor problemen en kunnen verbeterpunten naar boven komen. De kinderen in de leerlingenraad worden ieder jaar opnieuw gekozen door alle kinderen van de bovenbouw, dit doen zij op Prinsjesdag. Zij vergaderen één keer per maand met de directie.