Ouderraad

Ouderraad 

De ouderraad is betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten op en rondom de school. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Binnen deze raad worden een voorzitter, secretaris en een penningmeester gekozen. Zij vergaderen vijf keer per jaar waarbij ook afgevaardigden van het schoolteam aanwezig zijn. Namens het team sluiten Marjolein Heijnen en Marion van Dongen aan. 
 

Voorzitter: Evi Neijssen 

Penningmeester: Melanie Engelen 

Secretaris: Veronique van den Broek 

Per mail zijn zij te bereiken op: 

orobscranendonck@rbobdekempen.nl